Objavljena dva poziva za prijavu na Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) programe u 2023. godini

MSCA 2023

 

Evropska komisija objavila je dva poziva za prijavu na Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) programe u 2023. godini:

 

Poziv za program Marie Skłodowska-Curie Actions Staff Exchanges:

otvoren 5. oktobra – zatvara se za prijave  28. februara 2024. u  17:00 h,

više informacija na: https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-opens-eu785m-call-for-staff-exchanges

 

Poziv za program Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND:

otvoren 10. oktobra – zatvara se za prijave 8. februara 2024., u 17:00 h

više informacija na: https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/calls/msca-cofund-2023

 

 Ured za NIR