Objavljeni rezultati Javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona

 

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo je Rezultate Javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona koje možete preuzeti sa stranice MONTK putem linka:

https://montk.gov.ba/rang-liste-za-sufinansiranje-programa-naucnoistrazivackog-rada/10589/

Napominjemo da je MONTK istakao i Pouku o pravnom lijeku koju prenosimo u potpunosti:  Nezadovoljni kandidati mogu podnijeti prigovor Ministru obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u pisanoj formi u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja liste na veb stranicama Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, zaključno sa 04.08.2023. godine.

 

URED ZA NIR