Obuka za korištenje elektronskom bazom pravnih propisa, sudske prakse, stručnih komentara pravnih propisa i pravnih modela – Paragraf Lex

Paragraf Lex

Na temelju potpisanog Protokola o saradnji sa Paragraf Lex d.o.o. iz Sarajeva, obavještavamo studente da će se na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli organizirati obuka za korištenje elektronskom bazom pravnih propisa, sudske prakse, stručnih komentara pravnih propisa i pravnih modela – Paragraf Lex, u periodu 19.06. – 23.06.2023. godine (4 dana obuke + 1 dan polaganja završnog testa).

-.-.-.-.-

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
Tuzla, 15.05.2023. godine

 

OBAVIJEST

 

Na temelju potpisanog Protokola o saradnji sa Paragraf Lex d.o.o. iz Sarajeva, obavještavamo studente da će se na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli organizirati obuka za korištenje elektronskom bazom pravnih propisa, sudske prakse, stručnih komentara pravnih propisa i pravnih modela – Paragraf Lex, u periodu 19.06. – 23.06.2023. godine (4 dana obuke + 1 dan polaganja završnog testa).

 

Svim polaznicima obuke koji polože završni test bit će izdat certifikat o osposoblјenosti za korištenje bazom koji zajedno izdaju Paragraf Lex i Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli.

Paragraf Lex će nagraditi najboljeg polaznika obuke ustupanjem jedne licence za korištenje baze u trajanju od godinu dana.

 

Pravo učešća u obuci imaju studenti treće i četvrte godine, te apsolventi na I (prvom) ciklusu studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 

Zainteresovani studenti mogu se prijaviti za obuku najkasnije do 15.06.2023. godine pomoćniku generalnog sekretara Admiru Seleskoviću, MA prava, putem elektronske pošte: admir.seleskovic@untz.ba uz navođenje sljedećih podatka: ime i prezime, godina studija, e-mail adresa i kontakt telefon. O vremenu i prostoru obuke prijavljeni studenti će biti blagovremeno obaviješteni.