Odaberite PRAVNI FAKULTET Univerziteta u Tuzli

Univerzitet u Tuzli - Radio Kemeleon - Pravni fakultet

Studentski upisni rokovi su pred nama, a mladi ljudi treba da donesu jednu od životnih odluka i ujedno će to biti i njihova potencijalna, buduća, radna karijera. Kako bi im pomogli u lakšem donošenju odluka Radio Kameleon zajedno sa Univerzitetom u Tuzli danas predstavlja Pravni fakultet.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 15.04.2022. god.

 

Studentski upisni rokovi su pred nama, a mladi ljudi treba da donesu jednu od životnih odluka i ujedno će to biti i njihova potencijalna, buduća, radna karijera. Kako bi im pomogli u lakšem donošenju odluka Radio Kameleon zajedno sa Univerzitetom u Tuzli danas predstavlja Pravni fakultet.

 

Pravni fakultet u Tuzli osnovan je 2004. godine i samim time je jedan od najmlađih javnih fakulteta u Bosni i Hercegovini.

 

Mnogi od studenata koji su prva generacija na Pravnom fakultetu danas uspješno djeluju u pravosuđu, javnim i privatnim preduzećima i upravi.

 

Postdiplomske studije tj. magistarske pokrenute su u akademskoj 2008/2009. godini. Dok je doktorski studij prvi put pokrenut tek prije nekoliko godina, tačnije akademske 2015/2016. godine.

 

Nastavni proces na fakultetu u skladu sa principima Bolonjske deklaracije trenutno se realizira na sva tri ciklusa studija.

 

Danas razgovaramo sa asistentom na Pravnom fakultetu Tuzla, Farisom Hasanovićem koji će nam detaljnije predstaviti rad fakulteta.

“Pravni fakultet najćešće upisuju studneti koji su zainteresovani za društvene nauke, politiku, međunarodne odnose i sve društvene odnose u globalu. Dodiplomski studij traje četiri godine s tim da je to podjeljeno na osam semestara, također organizujemo studij drugog ciklusa u trajanju od jedne akademske godine te studij trećeg ciklusa koji traje tri akademske godine i sastoji se od ukupno šest semestara”.

 

Cijeli razgovor pogledajte u nastavku:

 

 

 

Pravni fakultet u Tuzli nudi jedinstveno znanje iz oblasti prava. Za vrijeme trajanja studija studenti stiču vještine koje će im pomoći u budućim poslovima kojim se budu bavili iz oblasti prava.

 

Koji su uslovi za upis ?

 

Opći kriteriji odnose se na postignuti uspjeh u srednjoj školi i donose najviše 50 bodova;

 

Prijemni ispit polaže se iz predmeta Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik – Historija – Demokratija i ljudska prava. Ukupni rezultat sa prijemnog ispita vrednuje se sa maksimalno 40 bodova.

 

Kandidati na prijemnom ispitu moraju ostvariti konkursom i aktima predviđen broj bodova, čime stiču pravo učešća u postupku daljeg odabira.

 

“Prijemni ispit nije strašan, imamo jako visok procenat prolaznosti tako da nema razloga za strah i paniku. Apsolutno ste dobrodšli i ne sumnjamo da ćete sve vaše predupisne obaveze u najboljem redu i da ćemo se skupa družiti na četvregodišnjem studiju, gdje ćete imati priliku sticati kako teorijske i praktične vještine i znanje u okviru raznih nastavnih i vannastavnih aktivnosti”.

 

Više informacija o Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli pogledajte na slj. linku:

http://pf.untz.ba/

 

Izvor:

https://radiokameleon.ba/2022/04/14/odaberite-pravni-fakultet-untz-studenti-pravnog-fakulteta-redovno-nizu-regionalne-uspjehe/

 

Vezani članci:

BUDUĆI STUDENTI