ODLUKA o dodjeli priznanja studentima Univerziteta u Tuzli

UNTZ - LOGO

UNIVERZITET U TUZLI
Broj: 03/1-6903-1-1/23
Tuzla, 28.11.2023. godine

 

Na osnovu člana 115. stav (1) alineja d) Statuta JU Univerziteta u Tuzli, člana 2. 3. 4. i 5. Pravilnika o radu Fonda za nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno i stručno usavršavanje zaposlenika Univerziteta u Tuzli, na osnovu Prijedloga dekana: Ekonomskog fakulteta broj: 01-5572-1/23 od 16.10.2023. godine, Fakulteta elektrotehnike broj: 01-5572-1/23 od 11.10.2023. godine, Filozofskog fakulteta broj: 01/1-5572-1/23 od 13.10.2023. godine, Medicinskog fakulteta broj: 05/3-7-1786-1/23 od 11.10.2021. godine, Pravnog fakulteta broj: 05/3-14-541-2/23 od 10.10.2023. godine, Prirodno-matematičkog fakulteta broj: 05/3-12-541/23 od 09.10.2023. godine i Tehnoloskog fakulteta broj: 05/3-9-723-1/23 od 09.10.2023. godine Odbor Fonda za nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno i stručno usavršavanje zaposlenika na sjednici 28.11.2023. godine, donio je ODLUKU o dodjeli priznanja studentima Univerziteta u Tuzli koju možete pogledati u cijelosti na slj. linku:

 

ODLUKA o dodjeli priznanja studentima Univerziteta u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Odbora Fonda za nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno i stručno usavršavanje zaposlenika održanoj dana 28.11.2023. godine