ODLUKA o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini, 18.10.2021. god.

UNTZ - LOGO

ODLUKA o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj dana 18.10.2021. god.

-.-.-.-.-

UNIVERZITET U TUZLI
Upravni odbor
Broj: 04-5416-1-2/21
Tuzla. 18.10.2021. godine

Na osnovu člana 50. stav (1) tačka p) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 7/16, 10/16, 5/17, 15/17, 15/19 , 9/20 i 17/21) i člana 50. stav (1) tadka q) Statuta Univerziteta u Tuzli nakon pribavljene prethodne saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona (Odluka broj: 02/1-34-19053-1/21 od 29.09.2021. godine, Upravni odbor Javne ustanove Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj 18.10.2021. godine, donio je

ODLUKU o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini, koju možete pogledati u cijelosti na slj. linku:

 

ODLUKA o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22.godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora dana 18.10.2021. god.

 

 

U nastavku možete pogledati ODLUKE o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini, od 07.09.2021. godine i od 14.06.2021. godine:

 

ODLUKA o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj dana 07.09.2021. god.

 

ODLUKA o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj dana 14.06.2021. god.