ODLUKA o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini, od 07.09.2021. godine

UNTZ - LOGO

ODLUKA o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj dana 07.09.2021. god.

-.-.-.-.-

UNIVERZITET U TUZLI
Upravni odbor
Broj: 04-4001-1-2/21
Tuzla. 07.09.2021. godine

Na osnovu člana 50. stav (1) tačka p) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 7/16, 10/16, 5/17, 15/17, 15/19 i 9/20) i člana 50. stav (1) tadka q) Statuta Univerziteta u Tuzli nakon pribavljene prethodne saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-11-15564-1/21 od 10.08.2021. godine, Upravni odbor Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj 07.09.2021. godine, donio je

ODLUKU o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini, koju možete pogledati u cijelosti na slj. linku:

ODLUKA o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj dana 07.09.2021. god.

 

U nastavku možete pogledati ODLUKU o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini, od 14.06.2021. godine:

ODLUKA o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj dana 14.06.2021. god.