ODLUKA o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine

UNTZ - LOGO

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 26.02.2021. god.

 

Senat Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj  dana 26.02.2021. godine, donio je ODLUKU o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine koju možete preuzeti na sljedećem linku:

ODLUKA o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj dana 26.02.2021. god.