Održan Dan međunarodne mobilnosti na Univerzitetu u Tuzli

Dan međunarodne mobilnosti na Univerzitetu u Tuzli

Dan međunarodne mobilnosti na Univerzitetu u Tuzli održan je u ponedjeljak, 14.11.2022. godine, u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla u Tuzli, u organizaciji Ureda za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju i Ureda za NIR Univerziteta u Tuzli.

-.-.-.-.-

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
Ured za NIR
Tuzla, 14.11.2022. godine

 

Dan međunarodne mobilnosti na Univerzitetu u Tuzli održan je u ponedjeljak, 14.11.2022. godine, u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla u Tuzli, u organizaciji Ureda za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju i Ureda za NIR Univerziteta u Tuzli.

Sastanak su otvorile prof.dr.sci. Vesna Bratovčić, prorektorica Ureda za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli, i prof.dr.sci. Nihada Delibegović Džanić, dekanica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, koje su pozdravile sve prisutne goste, profesore i studente.

O međunarodnoj saradnji na Univerzitetu u Tuzli govorile su saradnice iz Ureda za NIR i Ureda za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli.

Mr. sci. Adnan Rahimić iz Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je prisutnima predstavio razvoj i dobre prakse međunarodne mobilnosti na Univerzitetu u Sarajevu.

O stipendijama Francuske vlade za master i doktorske studije govorili su Željka Divković, predstavnica Campus France u Bosni i Hercegovini, kao i Sylvain Rigollet, ataše za saradnju Ambasade Republike Francuske u BiH.

Informacije i iskustva o programu akademske razmjene CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) sa prisutnima su podijelili prof.dr.sci. Emina Berbić Kolar, dekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, doc.dr.sci. Mirna Erk, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Odsjek za anglistiku i germanistiku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te prof.dr.sci. Jasmin Suljagić, prorektor za nastavu i studentska pitanja, Univerzitet u Tuzli.

O mogućnostima razmjene u okviru programa Fulbright Visiting Scholar govorila je doc.dr.sci. Amela Delić, Fulbright scholar sa Univerziteta u Tuzli, Filozofski fakultet, Odsjek za žurnalistiku.

Gošća sa Univerziteta u Krakowu, Joanna Rokita Jaskow, podijelila je svoja iskustva o mobilnosti u okviru programa ERASMUS+.

Svoja lična iskustva o mobilnosti podijelili su dolazni studenti sa Wroclaw Univerziteta, Poljska, koji se trenutno nalaze na razmijeni studenata na Univerzitetu u Tuzli. Također, svoja iskustva o mobilnosti u okviru ERASMUS+ programa podijelili su i studenti sa Univerziteta u Tuzli koji su u predhodnoj akademskoj godini proveli na jedan ili dva semestra na univerzitetima u Njemačkoj i Hrvatskoj.   

Nakon interesantnih i interaktivnih predavanja, gosti su imali priliku učestvovati u turističkom obilasku grada Tuzle s vodičem.

Pokrovitelji događaja su Ambasada Republike Francuske u BiH i Međunarodna Galerija Portreta Tuzla.

 

 

Održan Dan međunarodne mobilnosti na Univerzitetu u Tuzli