Održan je početni sastanak Erasmus + projekta HAWKING

Univerzitet u Tuzli - Održan je početni sastanak Erasmus + projekta HAWKING

 

Održan je početni sastanak Erasmus + projekta Harvesting (digital) Alternation in Ways that Knock-down Inaccessibility of New Generations – HAWKING,
Project Number: 101128741 — HAWKING — ERASMUS-EDU-2023-CBHE

 

Početni sastanak Erasmus + projekta Harvesting (digital) Alternation in Ways that Knock-down Inaccessibility of New Generations – HAWKING, Project Number: 101128741 — HAWKING — ERASMUS-EDU-2023-CBHE, održan je na Univerzitetu Crne gore u Podgorici od 29.02. – 01.03.2024. godine.

Na sastanku su prisustvovali partneri na projektu iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Albanije, Turske, Cipra, Portugala i Slovenije. Univerzitet u Tuzli su predstavili Prof.dr.sc. Vesna Bratovčić, prorektorica za međunarodu i međuuniverzitetsku saradnju i prof.dr.sc. Aljo Mujčić, voditelj projekta. Tim za implementaciju aktivnosti projekta čine Rektorica Univerziteta u Tuzli, Prof.dr.sc.Nermina Hadžigrahić, istraživači/ce sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Fakulteta elektrotehnike.

Takođe, na sastanku je predstavljen  projekat HAWKING uključujući planirane aktivnosti, vremenski raspored i uloge i odgovornosti partnera. Ovaj kick-off sastanak označio je početak suradnje između partnerskih institucija s ciljem rješavanja izazova pristupa novim generacijama studenata sa invaliditetom putem digitalne transformacije. Univerzitet u Tuzli s ponosom sudjeluje u ovom ambicioznom Erasmus+ projektu, doprinoseći inovativnim pristupima u obrazovanju.

Pratite nas za novosti o napretku i budućim aktivnostima!

#HAWKING #ErasmusPlus #InovacijeUObrazovanju