Održan prvi radni sastanak Akademskog vijeća ESS-BiH mreže

Prorektor za naučno-istraživački rad Univerziteta u Tuzli, dr. sci. Nermin Sarajlić, redovni profesor i dr. sci. Jasmina Okičić, vanredni profesor, u utorak, 20. oktobra 2020. godine, prisustvovali su prvom radnom sastanku Akademskog vijeća ESS-BiH istraživačke mreže. Cilj sastanka, organizovanom u sklopu Svjetskog dana statistike, bio je da se dogovore dalje aktivnosti u radu ESS-BiH mreže.

Učesnici su u uvodnom dijelu sastanka upoznati sa planom aktivnosti na provođenju 10. runde Evropskog društvenog istraživanja(ESS) te procedurama i koristima njegovog provođenja u BiH. U drugom dijelu sastanka, prisutnima se obratio Direktor Instituta za društvena istraživanja iz Beograda, dr. sci. Goran Bašić, koji je podijelio svoja iskustva u provođenju ESS istraživanja u Srbiji te njenim uticajima na razvoj istraživačke infrastrukture.

 

U toku radnog sastanka dogovorene su aktivnosti podrške univerzitetima članovima mreže u vidu organizacije niza treninga, webinara, radionica te mogućnosti pripreme zajedničkih akademskih članaka koji će biti upućeni za objavljivanje u međunarodnim žurnalima. Zaključeno je i da ESS-BiH mreža može pružiti podršku i usluge drugim institucijama i članovima akademske zajednice u cilju dodatnog jačanja kapaciteta i infrastrukture za provođenje kompleksnih društvenih istraživanja na području Bosne i Hercegovine. Članovi Akademskog vijeća ESS-BiH mreže su istakli da je potrebno nastaviti promovisati ESS istraživanje u akademskoj zajednici i društvu, kao i korištenje njegovih rezultata za donošenje utemeljenih i na empirijskim podacima zasnovanih politika i odluka.

 

Više o ESS-BiH mreži može se vidjeti ovdje.