Održan radni sastanak konzorcija i treninzi u okviru ECOBIAS projekta sa ciljem opremanja laboratorija i osnivanja novog master programa u ekomonitoringu voda na PMF-u

Univerzitet u Tuzli - ECOBIAS projekat

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 08.02.2021. god.

 

Radni sastanak i teninzi u okviru projekta ˝Razvoj magistarskih studija u oblasti ekološkog monitoringa i biološke ocjene kvaliteta voda u zemljama zapadnog Balkana˝/Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs“ (ECOBIAS)/ održali su se od 25. do 29. 01. 2021. godine u prostorijama rektorata Univerziteta u Tuzli i na Prirodno-matematičkom fakultetu. Konzorcij projekta čini 11 visokoškolskih institucija iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Njemačke.

 

 

 

U okviru projekta održani su on-line treninzi na Prirodno-matematičkom fakultetu, na Odsjeku za biologiju iz konzervacione ekologije, ekotoksikologije i klasifikacijskih protokola i sistema u ekološkom monitoringu voda, što će biti samo neki od kurseva budućih master studija iz ekomonitoringa voda na PMF-u Univerziteta u Tuzli koji su planirani da krenu od oktobra 2021. godine kao rezultat ovog projekta. U okviru projekta se nabavlja oprema za osnivanje novog studijksog programa u vrijednosti od 63 000 EUR, a jedan dio opreme (bespilotna letjelica sa kamerom za potrebe GIS i daljinske detekcije u ekomonitoringu) je već isporučen PMF-u.

Organizatori sastanka su Prof.dr. Vedad Pašić, Dekan PMF-a, Prof.dr. Jasmina Kamberović, voditeljica projekta i prof.dr. Avdul Adrović, voditelj Odsjeka za biologiju. Na sastanku i trenizima je učešće uzeo gotovo cijeli projektni tim sa Odsjeka za biologiju, geografiju, hemiju i matematiku PMF-a u cilju postizanja multisciplinarnosti razlićitoh nauka.

 

Održan radni sastanak konzorcija i treninzi u okviru ECOBIAS projekta januar2021