Održana info sesija o Interreg- IPA CBC programu (HR-BA-ME)

Univerzitet u Tuzli - Info sesija o Interreg- IPA CBC programu

Na Univerzitetu u Tuzli je u ponedeljak, 07.11.2022. godine, održana info sesija o Interreg-IPA CBC projektima (eng. Instrument for Pre-Accession Assistance). Info sesiju vodio je dr.sci. Kenan Mandžić, redovni profesor Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, voditelj i učesnik u nekoliko IPA projekata.

-.-.-.-.-

Ured za NIR
Ured za za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
Tel/fax: 035 300 528/526
e-mail: nir@untz.ba /international@untz.ba
Tuzla, 09.11.2022.god.Na Univerzitetu u Tuzli je u ponedeljak, 07.11.2022. godine, održana info sesija o Interreg-IPA CBC projektima (eng. Instrument for Pre-Accession Assistance). Info sesiju vodio je dr.sci. Kenan Mandžić, redovni profesor Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, voditelj i učesnik u nekoliko IPA projekata.


Instrument pretpristupne pomoći (IPA) je glavni finansijski instrument Evropske unije za pružanje pomoći državama korisnicama u postepenom usklađivanju sa standardima i politikama EU, uključujući pravnu stečevinu, a s ciljem članstva u Evropskoj uniji.


Prisutni su imali priliku upoznati se sa praktičnim dijelom prijave prijedloga projekta, načinom bodovanja prijedloga projekta, ali i specifičnim pravilima koji se odnose na realizaciju odobrenog projekta i izvještavanju.


Pored toga, profesor Mandžić je prezentirao i aktivnosti realizovane u okviru IPA projekta Response to landslide and flash flood risk with Early Warning System design (RESPONSa). Ovaj projekat predstavlja nastavak uspješne saradnje projektnih partnera koja je započela tokom realizacije safEarth projekta u sklopu istog EU programa u periodu 2017-2019. Ulogu vodećeg partnera projekta RESPONSa preuzeo je Hrvatski geološki institut iz Zagreba, dok su kao projektni partneri u projekt uključeni Rudarsko geološko građevinski fakultet iz Tuzle i JU Zavod za geološka istraživanja iz Podgorice.

 

[SLGF id=19172]