Održana info sesija Pozitivne prakse i iskustva u učešću u prijavi i realizaciji domaćih i međunarodnih projekata

Univerzitet u Tuzli - Održana info sesija Pozitivne prakse i iskustva u učešću u prijavi i realizaciji domaćih i međunarodnih projekata

Ured za naučnoistraživački rad i Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli organizovali su info sesiju Pozitivne prakse i iskustva u učešću u prijavi i realizaciji domaćih i međunarodnih projekata koja je održana u petak, 17.03.2023. godine, s početkom u 13 časova u sali za sjednice Rektorata Univerziteta u Tuzli.

-.-.-.-.-

Ured za naučnoistraživački rad
Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
Tel/fax: 035 300 528/526
e-mail:nir@untz.ba / international@untz.ba
Tuzla, 20.03.2023.god.

 

Ured za naučnoistraživački rad i Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli organizovali su info sesiju Pozitivne prakse i iskustva u učešću u prijavi i realizaciji domaćih i međunarodnih projekata koja je održana u petak, 17.03.2023. godine, s početkom u 13 časova u sali za sjednice Rektorata Univerziteta u Tuzli.

 

Praktična znanja i iskustva iz učešća u učešću u prijavi i realizaciji domaćih i međunarodnih projekata podijelio je dr.sci. Izudin Delić, vanredni profesor Mašinskog fakulteta, voditelj i učesnik velikog broja naučnoistraživačkih i razvojnih projekata. U toku radionice, prisutnima su predstavljene mogućnosti prijave projektnih prijedloga na domaće i međunarodne pozive, kao i iskustva zajedničkog učešća organizacionih jedinica Univerziteta u naučnoistraživačkim i istraživačko-razvojnim projektima.

 

Održana info sesija Pozitivne prakse i iskustva u učešću u prijavi i realizaciji domaćih i međunarodnih projekata