Održana press konferencija povodom otvaranja 27. Ljetnog univerziteta

Univerzitet u Tuzli - Ljetni univerzitet - LJUT 2022

27. Ljetni Univerzitet – LJUT 2022 održaće se u periodu od 02.07.- 08.07.2022. godine. Ovogodišnja centralna tema Ljetnog Univerziteta glasi „Obrazovanje za 21. stoljeće“. Novina, u odnosu na prethodne godine, jeste opredjeljenje Univerzieteta da se Ljetni Univerzitet organizuje od strane studenata/tica i za studente/ice, u skladu sa njihovim interesovanjima i potrebama, tako da su svi zainteresovani studenti/ce, preko Studentskog parlamenta uključeni i u Koordinacioni odbor i u Izvršni odbor LJUT 2022 i kao volonteri/volonterke u toku realizacije manifestacije.

-.-.-.-.-

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 06.06.2022. godine

 

27. Ljetni Univerzitet – LJUT 2022 održaće se u periodu od 02.07.- 08.07.2022. godine. Ovogodišnja centralna tema Ljetnog Univerziteta glasi „Obrazovanje za 21. stoljeće“. Centralna tema i edukativni sadržaji definisani su u skladu sa Preporukama i zaključcima izvještaja Evropske komisije za BiH iz 2020. godine, Prioritetima ERASMUS+ programa za Zapadni Balkan za period 2021-2027, Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli 2021-2027, a odnose se na na sljedeća područja:

  • Zeleni plan
  • Inkluzivnost i pristupačnost
  • Rast i radna mjesta
  • Digitalizacija
  • Garancija za mlade
  • Zdravlje i blagostanje
  • Razvoj mekih vještina
  • Razvoj vještina zapošljivosti

U svrhu planiranja i proveđanja ovogodišnje manifestacije Senat Univerziteta u Tuzli je dao saglasnost, a  Rektorica je imenovala Koordinacioni odbor i Izvršni odbor LJUT 2022. Novina, u odnosu na prethodne godine, jeste opredjeljenje Univerzieteta da se Ljetni Univerzitet organizuje od strane studenata/tica i za studente/ice, u skladu sa njihovim interesovanjima i potrebama, tako da su svi zainteresovani studenti/ce, preko Studentskog parlamenta uključeni i u Koordinacioni odbor i u Izvršni odbor LJUT 2022 i kao volonteri/volonterke u toku realizacije manifestacije.

Takođe, kako je Univerzitet u protekloj godini poduzeo niz operativnih aktivnosti usmjerenih na stvaranje uslova za izgradnju Kampusa Univerziteta, veliki dio aktivnosti, naročito onih koje se odnose na programske sadržaje vezane za sport, zabavu, kulturno-umjetničke sadržaje, biti će organizovan u prostoru Kampusa. Ove aktivnosti prilika su da nam se pridruže i svi građani i građanke Tuzle i Tuzlanskog kantona, naročito mladi ljudi, za koje je Kampus i namjenjen u budućnosti.

Svi zaposlenici/ce, studenti/ce i gosti/će Ljetnog Univerziteta imati će priliku upoznati se i sa prirodnim i kulturno-historijskim bogatstvima Tuzle i Tuzlanskog kantona, ali će istovremeno partnerstva sa organizacijama i institucijama iz lokalne zajednice, realizovana u prethodnom periodu i u okviru LJUT 2022, biti i prilika za nove saradnje u području, obrazovanja, cjeloživotnog učenja, nauke, razvojnih projekata s ciljem razvoja Tuzle, Tuzlanskog kantona i države Bosne i Hercegovine.

Partneri LJUT 2022 (do sada potvrđeni) su:

 • Grad Tuzla
 • Radio Kameleon
 • Centar za kulturu
 • Zavod za korištenje i zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona
 • Turistička zajednica grada Tuzla
 • Turistička zajednica Tuzlanskog kantona
 • Muzej Istočne Bosne
 • Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona
 • Centar za ples i rekreaciju Tuzla
 • JKP Pannonica

 

  – Sponzorstva su još u pregovorima, za sada je realizovano sponzorstvo od strane COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI – CISP

 

Vezani članci:

27. Ljetni univerzitet u Tuzli

LJUT 2022

 

Održana press konferencija povodom otvaranja 27. Ljetnog univerziteta