Održana radionica “Rodna ravnopravnost iz perspektive žena sa invaliditetom” u sklopu pripremnih aktivnosti za kampanju 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Dana 18.11.2021. godine u Amfiteatru 3 na Kampusu Univerzitetu u Tuzli održana je radionica pod nazivom “Rodna ravnopravnost iz perspektive žena sa invaliditetom” u okviru aktivnosti: „16 dana aktivizma – zašto je važna ova kampanja”, te u sklopu projekta “University and Gender Mainstreaming (UNIGEM)”.

-.-.-.-.-

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 24.11.2021. god.

 

Dana 18.11.2021. godine u Amfiteatru 3 na Kampusu Univerzitetu u Tuzli održana je radionica pod nazivom “Rodna ravnopravnost iz perspektive žena sa invaliditetom” u okviru aktivnosti: „16 dana aktivizma – zašto je važna ova kampanja”, te u sklopu projekta “University and Gender Mainstreaming (UNIGEM)”.

 

Radionicu je održala i vodila prof.dr. Vesna Bratovčić, prorektorica za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu, te članica Vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Tuzli. Radionici je prisustvovalo 29 studentica i studenata prve godine Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Gošća na radionici bila je Adisa Kišić, dipl.prof. bosanskog jezika i književnosti, službenice za odnose s javnošću u Informativnom centru za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla. Radionica će biti propraćena daljim studentskim aktivnostima u polju zagovaranja rodne ravnopravnosti i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije.

 

Održana radionica “Rodna ravnopravnost iz perspektive žena sa invaliditetom”