Održana Završna konferencija Erasmus+ projekta „ECOBIAS”

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 30.12.2022. god.

 

    Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

 

 

Završnom konferencijom Erasmus+ projekta „ECOBIAS„ finalizira se realizacija projekta koji je imao za cilj da razvije i unaprijedi znanje, vještine i tehničke resurse institucija visokog obrazovanja u partnerskim zemljama u ekološkom monitoringu i biološkoj procjeni kopnenih voda u skladu sa nacionalnom i EU politikom.

 

Završna konferencija je održana na Internacionalnom Univerzitetu u Travniku 9. i 10. decembra 2022. godine. Na završnoj konferenciji učešće su uzeli predstavnici partnerskih institucija projekta sa Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Nišu, Sveučilišta u Zagrebu, Univerziteta Duisburg-Essen, Sveučilišta u Mostaru, Internacionalnog univerziteta Travnik, Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta Donja Gorica.Tokom Konferencije prezentovani su završni izvještaji rukovodilaca partnerskih institucija, dok je koordinatorica projekta, prof. dr. Snežana Radulović prezentovala Izvještaj o upisu studenata na master programe i kurseve cjeloživotnog učenja. Konferencija je završena izlaganjem tema magistarskih radova studenata „ECOBIAS“ projekta.

 

U rezultatima projekta ističe se osnivanje i pokretanje četiri master programa iz oblasti ekološkog monitoringa i biološke ocjene kvaliteta voda u Bosni i Hercegovini sa ukupno upisanih 58 studenata, zatim pokretanje tri paketa programa kurseva cjeloživotnog učenja u BiH i Crnoj Gori sa preko 70 polaznika. Opremljeno je sedam novih laboratorija na institucijama visokog obrazovanja i uspostavljena je regionalna Ecobias mreža.

 

Ispred Univerziteta u Tuzli izvještaj o realiziranim aktivnostima prezentirala je voditeljica projekta prof.dr. Jasmina Kamberović, koja je istakla značaj osnivanja studijskog programa drugog ciklusa studija Ekomonitoring i bioindikacija voda na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta koji je u dvije godine nakon osnivanja upisalo ukupno 13 studenata. Na Univerzitetu u Tuzli su u okviru Ecobias projekta ojačani labotorijski kapaciteti za primjenu metoda DNK metabarkodiranja i biološkog monitoringa voda u vidu nabavke neophodne opreme i optimizacije laboratorijskih protokola, organizirani su tematski treninzi za uposlene, ojačana je saradnja između institucija visokog obrazovanja i privrednog sektora kroz organizovane okrugle stolove, dane otvorenih vrata i radionice. Realizirana je ljetna škola o metabarkodiranju okolišne DNK koja je okupila brojne studente iz regije.

 

Projekat je trajao tri godine. Projektom je koordinirao Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, a konzorcijum projekta činilo je ukupno 11 univerziteta iz pet zemalja.

 

Održana Završna konferencija Erasmus+ projekta „ECOBIAS”