Održani Dani otvorenih vrata u okviru ERASMUS+ projekta ECOBIAS

U okviru ERASMUS+ projekta ECOBIAS na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli, dana 28.5.2021.godine, održani su Dani otvorenih vrata u cilju promocije novog studijskog programa drugog ciklusa studija EKOMONITORING i BIOINDIKACIJA VODA.

-.-.-.-.-

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 03.06.2021. god.

 

U okviru ERASMUS+ projekta ECOBIAS (Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs) na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli, dana 28.5.2021.godine, održani su Dani otvorenih vrata u cilju promocije novog studijskog programa drugog ciklusa studija EKOMONITORING i BIOINDIKACIJA VODA. Na otvorenim danima se studentima obratio prodekan prof. dr. Smajo Sulejmanović, a otvorene dane su moderirale prof.dr. Jasmina Kamberović, voditeljica projekta, prof.dr. Edina Hajdarević, voditeljica Odsjeka za biologiju, i prof.dr. Elvira Hadžiahmetović Jurida, učesnica projekta.

Novi studijski program se uspostavlja kao rezultat Erasmus ECOBIAS projekta i podrazumijeva sticanje znanja, kompetencija i vještina u oblasti monitoringa i upravljanja vodama zasnovanih na bioprocjeni akvatičnih ekosistema. Kurikulumi su kreirani u saradnji sa kolegama iz partnerskih institucija u projektu: Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Nišu, Sveučilište u Zagrebu i Univerzitet u Duisburgu-Essen, dok će magistarski studij nuditi prohodnost sa sličnim programima u okruženju. Izlazno akademsko zvanje novog programa je Magistar biologije. Magistarski studij se karakteriše multisciplinarnim pristupom iz različitih disciplina, a u potpunosti je podržan nabavkom opreme iz projektnih sredstava za izvođenje terenskih i laboratorijskih vježbi u ukupnoj vrijednosti od 63 000 EUR. Poseban fokus pri nabavci je usmjeren na opremu za terensko uzorkovanje, opremu za ekologiju kopnenih voda, laboratoriju za okolišnu DNK i laboratoriju za GIS daljinsku detekciju u monitoringu.

Više o sadržaju novog master programa na Prirodno-matematičkom fakultetu pronađite u materijalima sa otvorenih dana.