OKONČAN PRIJEMNI ISPIT NA UNIVERZITETU U TUZLI

Na Univerzitetu u Tuzli se okončao prijemni ispit za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranom prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini. Prijemni ispit se završio uspješno, u skladu sa utvrđenim precedurama i pravilima. Broj prijavljenih kandidata na I upisnom roku je 1581.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 06.07.2021. god.

Na Univerzitetu u Tuzli se okončao prijemni ispit za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranom prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini.

 

Prijemni ispit se završio uspješno, u skladu sa utvrđenim precedurama i pravilima.

 

Broj prijavljenih kandidata na I upisnom roku je 1581.

 

Privremena rang-lista kandidata objaviće se do 07.07.2021. godine, a konačna 13.07.2021. godine. Upis primljenih kandidata obaviće se od 13.07. do 22.07.2021. godine.

 

DRUGI UPISNI ROK

Univerzitet u Tuzli će organizovati drugi upisni rok za fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli sa terminima prijave na isti utvrđenim Konkursom za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademsku 2021/22. godinu kako slijedi:

 

a) za fakultete Univerziteta u Tuzli

 • podnošenje prijava vršiće se od 23.08. do 03.09.2021. godine;
 • prijemni ispit održat će se 06.09.2021. godine;
 • privremena rang-lista kandidata objaviće se do 07.09., a konačna najkasnije do 13.09.2021. godine;
 • upis primljenih kandidata obaviće se od 14.09. do 17.09.2021. godine.

 

 

b) za Akademiju dramskih umjetnosti

 • podnošenje prijava vršit će se od 23. 08. do 03. 09. 2021. godine;
 • I dio prijemnog ispita (kvalifikacioni ispit) održat će se 06. 09. 2021. godine u 10,00 sati;
 • II dio prijemnog ispita (rad sa kandidatima u užem izboru) obavit će se 07. 09. 2021.godine u 15,00 sati po rasporedu koji će biti objavljen nakon prvog dijela prijemnog ispita;
 • III dio (završni – eliminacioni ispit) održat će se 08. 09. 2021. godine u 10,00 sati;
 • privremena rang-lista kandidata objavit će se 09. 09. 2021. godine;
 • konačna rang-lista objavit će se u roku od tri dana računajući od narednog dana od dana objavljivanja privremene rang-liste, odnosno 15. 09. 2021. godine;
 • upis primljenih kandidata obavit će se od 15. 09. do 17. 09. 2021. godine.