Online događaj EUA: „UNIVERZITETSKA VIZIJA ZA EVROPSKI GREEN DEAL”

eua

Ured za NIR
Tel: 035 300 528
e-mail:nir@untz.ba; nir@unitz.ba
Tuzla, 21.02.2022.god.

 

Evropska asocijacija univerziteta poziva zainteresovane na prezentaciju „Univerzitetska vizija za evropski Green Deal”. Zajedno s predstavnicima institucija EU-a i think tank sektora, učesnici će raspravljati o tome kako pretvoriti viziju u stvarnost i osigurati da univerziteti budu prepoznati kao ključni akteri u zelenoj tranziciji. Događaj će se održati online 15. marta 2022. od 14:00-15:45.

S brojnim politikama koje se kreiraju u različitim područjima, Green Deal je u kritičnom trenutku – neophodno je pronaći sistemski pristup kako bi se osigurao uspjeh Evrope. Saradnja sa univerzitetima stoga je ključna, jer njihova interdisciplinarna stručnost, lokalno znanje i angažman zajednice mogu pružiti uistinu holistički pristup klimatskim izazovima.

Prijave su sada otvorene i besplatne za sve zainteresirane za ovu temu. Učesnici se mogu prijaviti do početka događaja.Više informacija o ovom događaju i načinu registracije za učešće možete preuzeti na linku:

https://www.bigmarker.com/european-university-associat3/The-European-Green-Deal-and-universities