Operativni tim za razvoj Kampusa Univerziteta u Tuzli

 

Rješenjem o imenovanju Operativnog tima za razvoj Kampusa Univerziteta u Tuzli br. 01-442-1/22 od 25.01.2022. godine Rektorica, dr.sci. Nermina Hadžigrahić, imenovala je Operativni tim u sastavu:

1. dr.sci. Damir Zenunović, dipl.inž.građ., Voditelj Tima
2. dr.sci. Besim Demirović, dipl.inž.građ. (Građevinski dio)
3. dr.sci. Kenan Mandžić, dipl.inž.geologije (Građevinski dio)
4. dr.sci. Aljo Mujčić, dipl.inž.el. (Elektro dio)
5. dr.sci. Suad Kasapović, dipl.inž.el. (Elektro dio)
6. dr.sci. Izudin Delić, dipl.inž.maš. (Mašinski dio)
7. dr.sci. Abdel Đozić, dipl.inž.teh. (Zaštita od požara i Zaštita na radu)
8. dr.sci. Meldina Kokorović Jukan, dipl.ecc. (Ekonomsko-finansijski dio)
9. Fikreta Jahić (Ekonomsko-finansijski dio)
10. Jasmina Berbić (Pravni dio)
11. Admir Selesković (Pravni dio)

 

Prvi radni sastanak Operativnog tima održan je u Kampusu Univerziteta u Tuzli 17.februara 2022. godine.