Opremljena kompjuterska laboratorija na Univerzitetu u Tuzli u sklopu INTERBA Erasmus+ projekta

Opremljena kompjuterska laboratorija na Univerzitetu u Tuzli u sklopu INTERBA Erasmus+ projekta

U toku je realizacija Erasmus+ projekta pod nazivom „INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans (INTERBA)“ u kome učestvuje i Univerzitet u Tuzli. Koordinator navedenog projekta na Univerzitetu u Tuzli je Dr.sci. Elvis Ahmetović, redovni profesor.

-.-.-.-.-

Ured za NIR
Tel:035 300 528
e-mail:nir@untz.ba; nir@unitz.ba
Tuzla, 21.02.2022.U toku je realizacija Erasmus+ projekta pod nazivom„INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans (INTERBA)“ u kome učestvuje i Univerzitet u Tuzli. Koordinator navedenog projekta na Univerzitetu u Tuzli je Dr.sci. Elvis Ahmetović, redovni profesor.


Drago nam je podijeliti sa Vama lijepu vijest da smo u sklopu navedenog projekta nabavili i instalirali kompjutersku opremu i opremili Laboratoriju na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli koja će se koristiti za potrebe realizacije projekta, održavanje radionica, seminara i nastave. U narednom periodu planirana je isporuka dodane opreme.

 

Opremljena kompjuterska laboratorija na Univerzitetu u Tuzli u sklopu INTERBA Erasmus+ projekta