Osma međunarodna naučno-stručna konferencija “5. juni-Svjetski dan zaštite okoliša”

 

Poštovane kolegice i kolege,

izuzetna nam je čast i zadovoljstvo pozvati Vas na Osmu međunarodnu naučno-stručnu konferenciju ”5. juni-Svjetski dan zaštite okoliša”, koju organiziraju Biotehnički i Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, Univerzitet u Novoj Gorici – Laboratory for Environmental and Life Science, Univerzitet Metropolitan – Fakultet za primjenjenu ekologiju ”FUTURA” Beograd i Veleučilište u Karlovcu, u suradnji sa Ministarstvom za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona. Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana zaštite okoliša je #LAND RESTORATION, DESERTIFICATION & DROUGHT RESILIENCE („Obnova zemljišta, dezertifikacija i otpornost na sušu“), a poziva na zaštitu i oživljavanje ekosistema širom svijeta, što je ključno za postizanje ciljeva održivog razvoja.

Program konferencije odvijat će se u obliku usmenih izlaganja i poster prezentacija, a realizirat će se kroz sljedeće sekcije:

 • Zaštitaekosistema
 • Okoliš,hrana i zdravlje
 • Održivaanimalna i biljna proizvodnja
 • Upravljanješumama
 • Upravljanjeotpadom
 • Energetskaefikasnost i obnovljivi izvori energije
 • Pravno-ekonomska regulativa u zaštiti okoliša

Preliminarni program:

Srijeda, 05. juni 2024.

 • Dolazaki prijava učesnika konferencije
 • Pozdravnariječ, obraćanje zvanica i otvaranje konferencije
 • Paneldiskusija na temu „Slučaj Trgovska gora“

Četvrtak 06. juni 2024.

 • Usmeneprezentacije
 • Kafepauza
 • Usmenei poster prezentacije
 • Ručak
 • Usmeneprezentacije
 • Svečanavečera

Petak 07. juni 2024.

 • Završnariječ povodom obilježavanja Svjetskog dana sigurnosti hrane
 • Zatvaranjekonferencije
 • Izletučesnika konferencije

Pozivamo Vas da se aktivno uključite u rad konferencije i na taj način obogatite cjelokupni sadržaj, te Vam želimo toplu dobrodošlicu.

 • Kotizacijaza jedan rad iznosi 100 KM (50€)
 • Kotizacijaza studente 50 KM ( 25€ – uz potvrdu institucije)

Rok za prijavu sažetaka je 01.05. 2024., a cijelih radova 20.05.2024. (sažetke i cijele radove slati isključivo na engleskom jeziku). Upute za pisanje cijelih radova, kao i template za cijeli rad i poster, te instrukcije za uplatu kotizacije se nalaze na internet stranici:

https://btf.unbi.ba

Prijavu sažetaka i cijelih radova izvršiti putem linka https://konferencija.unidev.ba

Konferencija će se održati u Bihaću (više u Drugoj obavijesti).

 Kontakt:

Biotehnički fakultet,
 Luke Marjanovića bb,
77 000 Bihać, BiH 
Telefon: +387 (0) 37 228 059;
Fax: +387 (0) 37 228 057

Mail: 5juni@unbi.ba – dr.sc. Toromanović Merima,docent, Generalni sekretar konferencije