PANEL DISKUSIJA U ORGANIZACIJI 14. DANA BHAAAS-A U BOSNI I HERCEGOVINI: “Research Funding – Horizon awareness and challenges”

BHAAAS TUZLA

U okviru 14. Dana BHAAAS-a u Bosni i Hercegovini održaće se panel diskusija “Research Funding – Horizon awareness and challenges” (Finansiranje naučnog istraživanja – svijest o Horizon projektima i njihovim izazovima). Panel diskusija će se održati u Rektoratu Univerziteta u Tuzli 1. juna 2023. godine s početkom u 10:30, u Sali za sastanke.

-.-.-.-.-

Ured za NIR
Tel/fax: 035 300 528
e-mail: nir@untz.ba
Tuzla, 01.06.2023.god.

 

U okviru 14. Dana BHAAAS-a u Bosni i Hercegovini održaće se panel diskusija “Research Funding – Horizon awareness and challenges” (Finansiranje naučnog istraživanja – svijest o Horizon projektima i njihovim izazovima). Panel diskusija će se održati u Rektoratu Univerziteta u Tuzli 1. juna 2023. godine s početkom u 10:30, u Sali za sastanke.