Međunarodna naučna konferencija “Participativne prakse izvođačkih umetnosti u digitalnom dobu”

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 22.02.2022. god.

 

Međunarodna naučna konferencija

PARTICIPATIVNE PRAKSE IZVOĐAČKIH UMETNOSTI U DIGITALNOM DOBU

Univerzitet umetnosti u Beogradu i Univerzitet grada Birmingema, Velika Britanija

 

Hibridna međunarodna konferencija (uživo i onlajn) koju organizuje Univerzitet umetnosti u Beogradu, u saradnji sa Centrom za interdisciplinarne izvođačke umetnosti Univerziteta grada Birmingema, Velike Britanija.

Kuratori konferencije: prof. dr um. Ivan Pravdić i prof. dr Aleksandar Dunđerović

Izazovi sa kojima se suočavamo u poslednjih nekoliko godina doneli su značajne promene u praksi izvođačkih umetnosti, obrazovanju i umetničkim istraživanjima. Pandemija izazvana Korona virusom, snažno je uticala na kreativne industrije, a pozorišta i drugi javni prostori na globalnom nivou bili su zatvoreni tokom većeg dela 2020. i 2021. godine. Promene u kolektivnoj svesti u vezi sa ekološkim, etičkim i kulturnim promenama, dekolonizacijom, inkluzijom, raznovrsnošću i tehnološkim inovacijama, razvile su nove načine razmišlјanja u pogledu produkcije pozorišnih predstava i prelazak na onlajn tehnologiju

Konferencija ima za cilј da ispita razvoj i istraži digitalne umetnosti i digitalne izvođačke prakse u aktuelnom trenutku.

Više informacija

Poziv za učešće

Rok za podnošenje prijava je 14. mart 2022.

Informacije o konferenciji na sajtu:
http://www.arts.bg.ac.rs/dpa-conference

Prijave slati na e-mail adresu:
art.conference@arts.bg.ac.rs 

Dodatne informacije u toku konferencije biće dostupne i na Fejsbuk strani Interdisciplinarnih studija i YouTube kanalu Univerziteta umetnosti.