Planirajte datume: ECOBIAS radionica 24. i 25. juni 2021.

Savremeni trendovi u ekološkom monitoringu i biološkoj procjeni kvaliteta voda


Erasmus + projekt: Razvoj magistarskih studija iz ekološkog monitoringa i biološke procjene slatkovodnih ekosistema u visokoškolskim institucijama zapadnog Balkana/ECOBIAS

A G E N D A

Kada i kako:
24. juni 2021. 13-18.00 Online (Zoom platforma)
25. juni 2021. 13.00 – 18.00 kombinovano – Amfiteatar 010 na FTOS-u /u ulici 2. oktobra 1, Tuzla/ i
on line (Zoom platforma)

Teme:
Monitoring akvatičnih ekosistema primjenom okolišne DNK
Klimatske promjene i teorije zavjere
Ihtiofauna kao bioindikator stanja voda, invazivne vrste, gubitak biodiverziteta
Daljinska detekcija u ekologiji

Novi studijski program drugog ciklusa studija Ekomonitoring i bioindikacija voda, diskusija o tržišnim potrebama sa predstavnicima poslovnog sektora, potencijalnim poslodavcima i učesnicima radionice

Moderatori: Profesori sa partnerskih institucija (Njemačka, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora), predstavnici poslovnog sektora, studenti

Registracija: http://pmf.untz.ba/registracija-ecobias-tuzla-2021/