Posjeta Gradonačelnika i predstavnika Uprave Grada Tuzle Univerzitetu u Tuzli

Posjeta Gradonačelnika Grada Tuzle Univerzitetu u Tuzli

 

Sastanak Gradske uprave Grada Tuzle i Univerziteta u Tuzli na temu projekta Kampus Univerziteta u Tuzli održan je 19.07.2022. godine u Rektoratu Univerziteta u Tuzli. Delegaciju Gradske uprave predvodio je Gradonačelnik Grada Tuzle, Jasmin Imamović, sa predstavnicima Zavoda za urbanizam i Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle.

 

U uvodnom dijelu sastanka, Rektorica Univerziteta u Tuzli naglasila je veoma uspješnu saradnju sa Zavodom za urbanizam i Službom za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle, koje su pokazale izuzetnu profesionalnost tokom aktivnosti izrade Regulacionog plana u obuhvatu Kampusa. Gradonačelnik je izrazio svoju eksplicitnu podršku projektu Kampusa.

 

U okviru sastanka, autor idejnog rješenja Husejn Dropić prezentirao je Gradonačelniku koncept idejnog rješenja. Voditelj Operativnog tima, dr.sci. Damir Zenunović, prezentirao je Plan razvoja Kampusa Univerziteta u Tuzli. Takođe je prezentiran i projekat rekonstrukcije Univerzitetske dvorane.

 

Posjeta Gradonačelnika i predstavnika Zavoda za urbanizam i Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle Univerzitetu u Tuzli