Posjeta Gradonačelnika i predstavnika Zavoda za urbanizam i Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle Univerzitetu u Tuzli

Posjeta Gradonačelnika Grada Tuzle Univerzitetu u Tuzli

Na poziv Univerziteta u Tuzli, dana 19.07.2022. godine Univerzitet je posjetio Gradonačelnik Grada Tuzle, Jasmin Imamović, sa predstavnicima Zavoda za urbanizam i Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 19.07.2022. god.

 

Na poziv Univerziteta u Tuzli, dana 19.07.2022. godine Univerzitet je posjetio Gradonačelnik Grada Tuzle, Jasmin Imamović, sa predstavnicima Zavoda za urbanizam i Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle.

 

Tom prilikom Gradonačelniku je prezentiran Plan razvoja Kampusa Univerziteta u Tuzli i projekat rekonstrukcije Univerzitetske dvorane. Na sastanku je iskazano opredjeljenje Gradonačelnika i službi Gradske uprave da zajedno sa Univerzitetom sihronizuju aktivnosti razvoja Kampusa.

 

Održani sastanak je nastavak uspješne saradnje na izradi regulacionog plana.

 

Posjeta Gradonačelnika i predstavnika Zavoda za urbanizam i Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle Univerzitetu u Tuzli