Rektori javnih univerziteta i sveučilišta BiH potpisali ‘mostarski’ sporazum

Dana, 10.12.2020. godine., Sporazum o međusobnom razumijevanju i saradnji univerziteta i sveučilišta Rektorske konferencije/Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine potpisan je na sjednici konferencije/zbora u okviru Dana Sveučilišta u Mostaru.

Rektori javnih univerziteta i sveučilišta zajednički su dogovorili i potpisali saradnju u vidu međusobnih posjeta, konsultacija nastavnika i naučnika, organizacije naučnih skupova i konferencija te promoviranja univerzalnih akademskih vrijednosti. Zajedničkim snagama provodit će reformu visokog obrazovanja u cilju ispunjavanja pretpostavki za aktivnim i punopravnim sudjelovanjem u evropskom istraživačkom i akademskom prostoru. Dogovorena je i saradnja u razmjeni naučnih informacija i publikacija kao i mobilnost nastavnika, saradnika, istraživača i studenata na svim nivoima. Osim toga, rektori su razmatrali inicijativu izmjena i dopuna Okvirnog zakona o visokom obrazovanju.

Rektorska konferencija/Rektorski zbor BiH poziva nadležne vlasti (Vijeće ministara BiH i Ministarstvo civilnih poslova BiH) da ubrzaju procedure oko izbora i imenovanja novog menadžmenta i Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine.

RK/RZ BiH daje punu podršku javnim istupima rektora Univerziteta u Sarajevu prof. dr. sc. Rifata Škrijelja u vezi sa izraženim sumnjama u objektivnost vrednovanja, odnosno akreditacije pojedinih privatnih univerziteta u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Sveučilište u Mostaru