Potpisani sporazumi o saradnji

 

I tokom drugog dana Konferencije BUA 2023, nastavljeno je potpisivanje bilateralnih sporazuma između univerziteta učesnika ove Konferencije.

Ugovor o saradnji potpisali su prof. dr. Alush Musaj, rektor Univerziteta „Isa Boletini“ iz Mitrovice i prof. dr. Nermina Hadžigrahić, rektor Univerziteta u Tuzli.

Prof. dr. Alush Musaj, rektor Univerziteta “Isa Boletini” bio je u pratnji dvije prorektorice: prof. dr Ajtene Avdullahi, prorektorice za budžet i finansije i prof. dr Merita Shala, prorektorice za nastavu, studentska pitanja i osiguranje kvaliteta.

Prof. dr Erhan Tabakoǧlu, rektor Univerziteta Trakya, Republika Turska, također je danas potpisao sporazum o saradnji sa prof. dr. Toni Shekerdzieva-Nowak, rektoricom Akademije za muziku, igru ​​i likovnu umjetnost, Plovdiv, Bugarska.