Poziv na 1. online Međunarodni dan Univerziteta u Tuzli pod nazivom: “Trendovi i perspektive u internacionalizaciji  i akademskom izdavaštvu”

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 22.04.2021. god.

“TRENDS AND PERSPECTIVES IN INTERNATIONALISATION

AND ACADEMIC PUBLISHING”

“TRENDOVI I PERSPEKTIVE U INTERNACIONALIZACIJI

I AKADEMSKOM IZDAVAŠTVU”

 

Zadovoljstvo nam je pozvati vas na 1. online Međunarodni dan Univerziteta u Tuzli pod nazivom: “Trendovi i perspektive u internacionalizaciji  i akademskom izdavaštvu” koji će biti organizovan dana 28.04.2021. godine od 8.30-13.00 sati putem Google Meet-a.  

Video call link: https://meet.google.com/qzx-mrtn-rpb.

Domaćini panela su prof. Dr. Sabina Đonlagić Alibegović sa Ekonomskog fakulteta u Tuzli i prof. dr. Nikša Alfirević sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu u saradnji sa izdavačkom kućom Elsevier.

Panelisti su istaknuti stručnjaci u oblasti akademskog izdavaštva, predstavnici kompanije Elsevier, urednici respektabilnih međunarodnih časopisa, kao i kolege sa izvanrednim iskustvom u oblasti istraživačkog rada.

 

 

Molimo vas da svoje učešće potvrdite putem obrasca za prijave https://forms.gle/iwnZMKHjuAH5mibq7 Uredu za međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli do 27.04.2021. godine.

Agendu možete preuzeti na sljedećem linku:

AGENDA

 

 

 

~

 

It is our pleasure to invite you to the 1st online International Day of the University of Tuzla titled: “Trends and Perspectives in Internationalization and Academic Publishing” which will be organized on 28 April 2021 from 8.30am to 1.00pm via Google Meet.

 

Video call link: https://meet.google.com/qzx-mrtn-rpb.

The hosts of the panel are Prof. dr. Sabina Đonlagić Alibegović from the Faculty of Economics, University of Tuzla and Prof. dr. Nikša Alfirević from the Faculty of Economics, University of Split in cooperation with the publishing house Elsevier.

 

The panelists are prominent experts in the field of academic publishing, representatives of Elsevier, editors of respectable international journals, as well as colleagues with outstanding experience in the field of research.

 

 

 

Please confirm your participation via the application form https://forms.gle/iwnZMKHjuAH5mibq7 through the International Office of the University of Tuzla by April 27, 2021.

Agenda is available at the following link:

AGENDA