Poziv na događaj PARTISH ERASMUS+ MEET UP – ”Prezentacija progama cjeloživotnog učenja”

U okviru 29. Ljetnog univerziteta Tuzla – LJUT 2024, zadovoljstvo nam je pozvati vas na prezentaciju prvih kratkih programa cjeloživotnog učenja razvijenih na Univerzitetu u Tuzli.

U okviru ERASMUS+ projekta PARTISH razvijena su dva kratka ciklusa studija: “Liderstvo” na Ekonomskom fakultetu i “Adaptirana tjelesna aktivnost” na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport.

Kratki ciklusi studija su razvijeni kao formalni programi cjeložitvnog obrazovanja koji će biti realizovani u zimskom semestru akademske 2024/25. godine. Programi se realizuju kao distance learning programi u trajanju od jednog semestra. Polaznici će po završtetku programa dobiti Uvjerenje o završenom programu sa 30 ECTS bodova.

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju prezentaciji kratkih programa cjeloživotnog učenje koja će biti održana u četvrtak, 13.06.2024. godine sa početkom u 10,00 sati u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.

Registraciju za događaj možete izvršiti na: https://forms.gle/fi1hPCiqk9WWp4Na7