Poziv na edukaciju iz grupne analize

KABINET REKTORA
Tuzla, 18.10.2022.  god.

 

Udruženje grupnih analitičara, sa najdužim iskustvom u grupnoj terapiji u BiH, organizuje „Uvodnu (pripremnu) edukaciju iz grupne analize/grupne psihoterapije“.

Grupna analiza je dubinska psihoterapija (bazirana na psihodinamskom pristupu) koja uz intenzivan rad na sebi omogućava i analizu odnosa sa drugima. Ovaj pristup se zasniva na analizi i praćenju relacija između članova grupe i omogućava članovima sticanje novog emocionalnog iskustva koje mogu koristi u svom svakodnevnom kako profesionalnom tako i privatnom životu.

Edukacija je namijenjena profesionalcima sa završenim fakultetom zdravstvenog, društvenog ili humanističkog smjera kao i studentima završnih godina istih fakulteta.

Uvodna edukacija iz grupne analize/grupne psihoterapije odvijati će se u blok sistem
petak od 17.00 – 20.15 sati i subota 08.00 -18.45 sati i to:
18. i 19.11.2022.
16. i 17. 12. 2022.
 20. i 21. 01.2023.
 24. i 25. 02.2023.
31.03. i 01.04.2023.
28. i 29.04. 2023.
26. i 27.05 2023. i
16. i 17.06. 2023.

Edukacija obuhvata 60 sati rada na sebi (iskustvenih grupa) i 30 sati teorijske nastave (1 sat = 60 min). Nakon završenog uvodnog kursa kandidati stiču pravo nastavka  edukacije za grupne terapeute i/ili grupne analitičara.

OBAVIJEST

početak Diploma kursa za grupnog terapeuta i/ili grupnog analitičara

Za kandidate koji su već završili Uvodnu edukaciju iz grupne analize organizira se Diploma kurs za sticanje zvanja grupnog terapeuta/grupnog analitičara

Mjesto održavanja: Klinika za psihijatriju UKC Tuzla, Rate Dugonjića bb.

PRIJAVA I DODATNE INFORMACIJE: esminaavdibegovic@gmail.com ili info@uga.ba sa napomenom: za edukaciju iz grupne analize/grupne terapije.

 

PROGRAM