Poziv na konferenciju “Cirkularna ekonomija u BiH”

CPU

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 30.05.2022. god.

 

Poštovana/i,

Centar za politike i upravljanje sa zadovoljstvom Vas poziva na konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH“, koja će se održati 7. juna 2022. godine u Sarajevuhotel Hills, sa početkom u 11:00h.

Okupljanjem ključnih aktera, kroz dvije panel diskusije želimo razgovarati o mogućnostima, ekonomskim, socijalnim i okolišnim koristima primjene cirkularnih poslovnih modela, omogućiti razmjenu iskustava i informacija u ovoj oblasti i tako potaći upotrebu ili multiplikaciju dobrih praksi i poslovnih modela u širem obimu u BiH, te razgovarati o preprekama i poticajnim mjerama.

Konferencija predstavlja zagovaračku aktivnost u okviru projekta Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije, koji realiziramo uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, a u sklopu kojeg smo priredili publikacije „Bijeli papir cirkularne ekonomije u BiH“ i „Studije slučajeva primjene poslovnih modela cirkularne ekonomije u BiH“.

U prilogu dostavljamo planirani Dnevni red konferencije. Na raspolaganju smo za sva dodatna pitanja i konsultacije!

Molimo da Vaše učešće, potvrdite prijavom na registracijski link: https://forms.gle/nQJid8H6cZpTbqF5A ili u odgovoru na ovu poruku na email ecovic@cpu.org.ba.