Poziv na međunarodni online webinar “Pedagogical Innovations” 18.11-16.12.21

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
Tuzla, 18.10.2021. god.

 

 

Poštovani,

Ministarstvo vanjskih poslova Države Izrael, izraelska agencija za međunarodni razvoj MASHAV i ambasada Izraela za BiH sa sjedištem u Tirani Vas pozivaju na međunarodni webinar “Pedagogical Innovations”.

Webinar će se održati putem platforme Zoom od 18. novembra do 16. decembra 2021. godine i uključivaće 5 online sastanaka u terminu 10:00 do 12:00 CET.


Više o webinaru:

„Obrazovanje se više ne svodi samo na to kako učenike podučiti nečemu; važnije je naučiti ih razvijati pouzdan kompas i navigacijske alate kako bi pronašli svoj put u svijetu koji je sve složeniji, nestabilniji i nesigurniji. Naša mašta, svijest, znanje, vještine i, što je najvažnije, naše zajedničke vrijednosti, intelektualna i moralna zrelost i osjećaj odgovornosti su ono što će kod nas pobuditi želju da svijet učinimo boljim mjestom.” Andreas Schleicher – direktor za obrazovanje i vještine OECD-a

Brze promjene, koje karakteriziraju vrijeme koje živimo, nameću značajan izazov obrazovnim sistemima širom svijeta. Nepredvidivi socijalni i ekonomski izazovi postaju sve hitniji, a naši sistemi moraju pažljivo razmotriti razvoj kvalitetnijeg obrazovanja za dobrobit naše budućnosti.

Potrebno je odstupiti i sagledati širu sliku kako bismo razumjeli dugoročne izazove sa kojima se suočava sistem obrazovanja i kako bismo stvorili obrazovanje koje će učenicima pomoći u navigaciji za dobrobit samih sebe, svoje zajednice i cijele naše planete.


Ciljevi:

  • Pružanje novih alata i znanja o implementaciji i razvoju inovacija u obrazovnom sistemu.
  • Stvoriti alate za komunikaciju, saradnju i timski rad.
  • Osigurati obrazovne alate za kvalitetnu inovativnu obrazovnu pedagogiju.
  • Podržati integraciju i implementaciju obrazovnih vještina 21. vijeka.
  • Predstaviti inovativne nastavne metode za određene predmete (matematika, jezik itd.), kao i interdisciplinarna predmetna područja, omogućavajući polaznicima da odaberu metode i alate koji odgovaraju posebnim potrebama njihovog okruženja.
  • Osnažiti obrazovno osoblje i promovirati njihove inovacijske programe.


Kome je webinar namjenjen:

Ovaj webinar je namjenjen kreatorima politika kao i obrazovnim radnicima kao što su: načelnici odjela u ministarstvima obrazovanja na svim nivoima vlasti, direktori osnovnih i srednjih škola, koordinatori u osnovnim i srednjim školama, vodeći nastavnici, edukatori i predavači koji se bave temom obrazovanja.


Dodatni detalji i prijava:

Učesnicima će trebati pristup svim alatima potrebnim za webinar (računar, kamera, mikrofon, zvučnici i stabilna internetska veza).
Ambasada može preporučiti 5 kandidata iz BiH.

Prijave se vrše putem priloženog formulara koji je potrebno ispuniti na engleskom jeziku i poslati najkasnije do 1. novembra 2021 na: enci001@gmail.com

Više o webinaru možete pronaći u priloženoj brošuri.