Poziv na Međunarodnu znanstveno-stučnu konferenciju “Mladi znanstvernici u dijalogu”

KABINET REKTORA
Tuzla, 16.02.2023. god.

 

Otvoren je poziv za učešće na četvrtoj Međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji „Mladi naučnici u dijaloguˮ.

Konferencija će se održati 22. maja 2023. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Cilj konferencije je okupiti mlade naučnike različitih naučnih interesa da uz specifičan pristup različitim profesijama i istraživačkim perspektivama doprinesu refleksiji relevantnih društvenih pojava.

Ovom konferencijom želi se otvoriti prostor mladim istraživačima da pokažu trud, originalnost i naučnu kompetentnost te sposobnost kritičkog diskursa koji odlikuje modernu nauku.

Prijaviti se mogu: studenti preddiplomskoga, diplomskog i doktorskog studija, asistenti, viši asistenti i doktori znanosti bez znanstvene titule docenta.

Autori mogu kreirati teme svojih prezentacija u skladu sa definisanim panelima:

1. Izazovi pomoćnih profesija u radu sa starim licima

2. O tehnologiji, komunikaciji i društvu

3. Jezik, književnost i kulturno nasljeđe

4. Materijalno i intelektualno nasljeđe: prošlost za sadašnjost

Prijedloge prezentacija sa imenom, prezimenom i afilijacijom učesnika (do 250 riječi) poslati na mladi.znanstvenici@ff.sum.ba do 31. marta 2023. godine.

Više informacija možete dobiti na sljedećim linkovima: