Poziv na međunarodni webinar “Pedagogical Innovation tools towards Education 2030”Ministarstvo vanjskih poslova Države Izrael, izraelska agencija za međunarodni razvoj MASHAV i ambasada Izraela za BiH sa sjedištem u Tirani Vas pozivaju na međunarodni webinar “Pedagogical Innovation tools towards Education 2030”, koji će se održati od 12. aprila do 24. maja 2021. godine i uključivaće 6 online sastanaka.


Više o webinaru:

„Obrazovanje se više ne svodi samo na to kako učenike podučiti nečemu; važnije je naučiti ih razvijati pouzdan kompas i navigacijske alate kako bi pronašli svoj put u svijetu koji je sve složeniji, nestabilniji i
nesigurniji. Naša mašta, svijest, znanje, vještine i, što je najvažnije, naše zajedničke vrijednosti, intelektualna i moralna zrelost i osjećaj odgovornosti su ono što će kod nas pobuditi želju da svijet učinimo boljim mjestom.” Andreas Schleicher – direktor za obrazovanje i vještine OECD-a

Brze promjene, koje karakteriziraju vrijeme koje živimo, nameću značajan izazov obrazovnim sistemima širom svijeta. Nepredvidivi socijalni i ekonomski izazovi postaju sve hitniji, a naši sistemi moraju pažljivo razmotriti razvoj kvalitetnijeg obrazovanja za dobrobit naše budućnosti.

Potrebno je odstupiti i sagledati širu sliku kako bismo razumjeli dugoročne izazove sa kojima se suočava sistem obrazovanja i kako bismo stvorili obrazovanje koje će učenicima pomoći u navigaciji za dobrobit samih sebe, svoje zajednice i cijele naše planete.


Ciljevi:

Radi se o webinaru praktične prirode, koji uvodi ključne elemente potrebnih vještina za viziju 21. vijeka i pedagoške inovacije kako bi stvorio platformu gdje će se ovi koncepti razvijati, uzimajući u obzir kulturni, ekonomski i organizacijski kontekst. Cilj kursa je podržati sudionike u stvaranju provedbenog plana procesa prilagođenog lokalnim potrebama i kontekstu. Ovaj dizajn trebaju stvoriti sudionici kroz radne grupe.


Kome je webinar namjenjen:

Ovaj webinar je namjenjen kreatorima politika kao i obrazovnim radnicima kao što su: načelnici odjela u ministarstvima obrazovanja na svim nivoima vlasti, direktori osnovnih i srednjih škola, koordinatori u osnovnim i srednjim školama, vodeći nastavnici, edukatori i predavači koji se bave temom obrazovanja.


Dodatni detalji i prijava:

Kandidati trebaju dobro vladati engleskim jezikom.
Učesnicima će trebati pristup svim alatima potrebnim za webinar (računar, kamera, mikrofon, zvučnici i stabilna internetska veza).
Ambasada može preporučiti 5 kandidata iz BiH.


Prijave se vrše putem priloženog formulara koji je potrebno ispuniti na engleskom jeziku i poslati najkasnije do 19. marta 2021. na: enci001@gmail.com 

Više o webinaru možete pronaći u brošuri u prilogu:

Pedagogical Innovation tools towards Education 2030 – online course
Registration form