Poziv na Simpozij „Potencijali mineralnih sirovina u životnoj funkciji čistog zraka, vode i zemlje, sa aspekta ekološko-energetskih trendova, Tuzla 2024 – LOWE

 

POZIVNICA

 

Poštovani, čast i zadovoljstvo mi je pozvati Vas da učestvujete na Simpozijumu „Potencijali mineralnih sirovina u životnoj funkciji čistog zraka, vode i zemlje, sa aspekta ekološko-energetskih trendova, Tuzla 2024.”

Life Oxygen Water Earth 2

Simpozij će se održati 18.04.2024. godine sa početkom od 08,00 sati do 17,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta.

 

DEKAN                     

Dr.sc. Kemal Gutić, red.prof.