Poziv na učešće u Ljetnoj školi „Clean Energy Advocacy Network Towards Climate Neutral Europe – Clean Energy Roadmap“

Ured za NIR
Tel/fax: 035 300 528
e-mail: nir@untz.ba
Tuzla, 22.06.2023.god.


Otvoren je poziv na Ljetnu školu “CLEAN ENERGY ADVOCACY NETWORK TOWARDS CLIMATE NEUTRAL EUROPE – CLEAN ENERGY ROADMAP”, koju organizuje Centar za energiju, energetsku efikasnost i životnu sredinu – CEEO, uz podršku UNDP-a i CEI-a, i koja će se održati u etno selu Čardaci, Vitez, u periodu od 20.08. – 26.08.2023. godine.


Poziv je namijenjen mladim kreatorima politika i državnim službenicima iz vladinih institucija, ambasada i međunarodnih organizacija, službenicima, nevladinim organizacijama i udruženjima za razvoj, stručnjacima iz energetskih firmi, istraživačima i asistentima u nastavi iz jugoistočne Europe i studentima završne godine doktorskih i master studija koji žele nastaviti profesionalnu karijeru u relevantnom području.

Više informacija o načinima prijave za učešće možete preuzeti ispod: