Poziv studenticama i studentima Univerziteta u Tuzli za prijavu na učešće u zimskoj školi “Rod i nasilje” na Univerzitetu u Novom Sadu od 19. do 23. februara 2024. godine

UNIGEM

 

Zimsku školu Rod i nasilje organizuju Univerzitet u Novom Sadu i Laboratorija za istraživanje roda u sklopu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu u saradnji sa TPO fondacijom i Univerzitetskim gender resursnim centrom (UNIGeRC) Univerziteta u Sarajevu. Zimska škola održaće se u Novom Sadu od 19. do 23. februara 2024. godine i sadržaće 17 interaktivnih predavanja i  panel diskusiju o rodu i nasilju, kroz teme kao što su veza između spola i roda, tijela i odnosa moći, patrijarhat, seksualnost, nasilje u privatnoj i javnoj sferi, diskriminacija, pravo, invaliditet, kao i reprezentacija roda i nasilja u jeziku, književnosti i medijima. Tokom pet dana Zimske škole, pored usvajanja novih znanja i učestvovanja u diskusijama, polaznice i polaznici imaće prilike da se umreže i uspostave saradnju sa mladima sa područja Balkana.  

Na Zimskoj školi su predviđena 2 mjesta za studentice i studente Univeziteta u Tuzli. Na Zimsku školu mogu se prijaviti studenti i studentice treće i četvrte godine osnovnih studija kao i master studija, koji studiraju pravne, ekonomske, društvene, političke ili humanističke nauke. Troškove smještaja, ishrane i putovanja pokriva TPO fondacija iz Sarajeva. 

U svrhu prijavljivanja potrebno je dostaviti motivaciono pismo (u dužini od jedne stranice) i biografiju sa osnovnim kontakt podacima (e-adresa i broj telefona). Prijave možete slati na e-adresu Vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Tuzli: rodnaravnopravnost@untz.ba

Rok za dostavu prijava: 26. januara 2024. godine.

Izabrani polaznici i polaznice će biti obaviješteni do 2. februara 2024. godine.

Više detalja u uslovima i programu Škole nalazi se u dokumentu u prilogu.