Poziv studentima III ciklusa studija i mladim istraživačima na Treće susrete mladih istraživača Bosne i Hercegovine iz oblasti prirodnih, tehničkih, matematičkih i medicinskih nauka i inženjeringa (STEMM)

 

Poštovane kolegice i kolege, studenti III ciklusa studija i mladi istraživači,

 

Zadovoljstvo nam je pozvati vas na dvodnevni skup Treći susreti mladih istraživača Bosne i Hercegovine iz oblasti prirodnih, tehničkih, matematičkih i medicinskih nauka i inženjeringa (STEMM), koji će u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Bosne biti održan 25. i 26. 10. 2024. godine.

 

Polazeći od široko prihvaćene uloge studenata doktorskog studija i mladih istraživača u razvoju nauke i tehnologije, želja nam je da uspostavimo institucionalni okvir koji će omogućiti godišnje susrete mladih istraživača u oblasti prirodnih, tehničkih i matematičkih nauka i inženjeringa, a od ove godine i medicinskih nauka (STEMM). Osnovni cilj ovih susreta je formiranje platforme za razmjenu mišljenja o istraživanjima koja realizuju mladi istraživači, stanju i uslovima obrazovanja studenata III ciklusa studija, procjena mogućnosti saradnje, uspostavljanje uslova koji će omogućiti postizanje značajnih naučnih rezultata i ubrzanje istraživačkih procesa na visokoškolskim ustanovama i istraživačkim institucijama u Bosni i Hercegovini. Poseban aspekt susreta je uspostavljanje kontakata s mladim istraživačima porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji djeluju u ovim oblastima na univerzitetima i istraživačkim institucijama u svijetu.

Uvjeti za prijavu: pravo na prijavu imaju studenti III ciklusa studija iz STEMM oblasti, koji imaju položene sve ispite i definisan program istraživanja i istraživači koji su odbranili doktorski rad u posljednjih 5 godina i nisu stariji od 35 godina.

Prijava: studenti III ciklusa i istraživači koji žele učestvovati na skupu i prezentirati svoj rad trebaju popuniti priloženi obrazac i poslati ga organizatoru skupa najkasnije do 30. 6. 2024. godine na adresu akademija@anubih.ba.

Više informacija možete dobiti na sljedećim linkovima:

 

URED ZA NIR