Poziv studentima Univerziteta u Tuzli na prezentaciju projekta Kampusa UNTZ

Univerzitet u Tuzli - Kampus

 

Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane studente Univerziteta u Tuzli na prezentaciju projekata Kampusa, koja će se održati dana 31.05.2024. godine u 11:00 sati u Amfiteatru Pravnog fakulteta.

Studentima će se obratiti dr. sci. Nermina Hadžigrahić, red. prof., rektorica Univerziteta u Tuzli i prof. dr. Damir Zenunović, prorektor za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju.

Prisutnima će se prezentirati jedinstven prostorni kapacitet s kojim ne raspolaže niti jedan univerzitet u regiji. Radi se o 42 hektara površine gdje je planiran univerzitetski grad s fakultetima, laboratorijama, institutima, bibliotekom, studentskim domovima i drugim kulturno-sportskim sadržajima.