Poziv za iskazivanje interesa za sredstva iz Granta za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke po osnovu međunarodnih sporazuma

 

Ministartvo civilnih poslova BiH objavilo je Poziv za iskazivanje interesa za sredstva iz Granta za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke po osnovu međunarodnih sporazuma . Uslovi  i kriteriji su u navedeni u tekstu poziva, kao i u Odluci o kriterijima koju možete preuzeti i na web stranici MCP: http://www.mcp.gov.ba/publication/read/poziv-za-iskazivanja-interesa-za-sredstva-iz-granta-za-realizaciju-projekata-bilateralne-saradnje-u?pageId=97

Namjena sredstava iz ovog granta je sufinansiranje međunarodne naučnoistraživačke saradnje bosanskohercegovačkih javnih univerziteta i univerziteta iz zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima zaključene bilateralne sporazume u oblasti nauke: Hrvatske, Slovenije, Austrije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije i Turske. To podrazumijeva troškove putovanja i boravaka istraživača iz Bosne i Hercegovine i navedenih zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima zaključene bilateralne sporazume u oblasti nauke, te koji izvode zajedničke naučnoistraživačke projekte (u daljem tekstu: bilateralni projekti) u periodu 2024/2025. godine. Napominjemo da programom nije predviđeno finansiranje troškova putovanja i boravka istraživača iz navedenih zemalja (Hrvatske, Slovenije, Austrije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije i Turske).

Pozivaju se zainteresovani nastavnici  da dostave podatke/dokaze o ispunjavanju kriterija iz člana 8. predmetne Odluke, koji će sadržavati (u narativnoj formi): dokaz o učešću u međunarodnim programima; perspektiva dalje saradnje; plan razmjene istraživača i potrebna sredstva, odnosno plan budžeta za realizaciju projekta (potpisano i ovjereno od podnosioca projekta).  Traženo je potrebno dostaviti Uredu za NIR najkasnije do utorka, 19.12.2023. godine putem pisarnice Univerziteta do 12:00, obzirom da je rok za dostavljanje Zahtjeva za raspored sredstava je 7 dana od dana objave Poziva na web stranici Ministarstva.

 

 

 URED ZA NIR