Poziv za objavu radova u časopisu “WSEA Transactions on Mathematics”

Ured za NIR
Tel: 035 300 528

Email:nir@untz.ba; nir@unitz.ba

Tuzla, 06.04.2022.god.

 

Poštovani,

Časopis “WSEAS Transactions on Mathematics” objavio je poziv za prijavu radova za posebno izdanje ovog časopisa pod nazivom MATHEMATICAL METHODS – COMPUTATIONAL SCIENCE 2022

Više informacija možete preuzeti putem linka u nastavku:

http://www.wseas.com/journals/mathematics