Poziv za prijave institucionalnih mreža CEEPUS III za akademsku 2022/23 godinu

CEEPUS

Ured za međuuniverzitetsku
saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 11.01.2022. godine

 

Obavještavamo Vas da je otvoren javni poziv za prijavu institucionalnih mreža koje će tokom akademske 2022/2023. godine biti aktivne u okviru CEEPUS (Centralno-evropskog programa razmjene univerzitetskih studija) programa univerzitetske razmjene.

 

Srednjeevropski program univerzitetske razmene (CEEPUS III) omogućava razmenu studenata i akademskog osoblja sa visokoškolskih ustanova iz zemalja srednje i jugoistočne Evrope koje su učesnice ovog programa. Mreže u okviru kojih se prvenstveno realizuje akademska razmena predstavljaju partnerstva koje formiraju visokoškolske institucije iz zemalja učesnica CEEPUS programa i grupisane su prema širim tematskim oblastima i usmjerene ka istraživanju određenog područja značajnog za sve njene učesnice. Mreže se odobravaju na period od jedne akademske godine.

 

Visokoškolske ustanove se mogu priključiti postojećoj mreži ili učestvovati u formiranju nove mreže. U slučaju priključenja postojećoj mreži, najpre je potrebno stupiti u kontakt sa koordinatorom mreže i ispitati mogućnost za priključenje u narednom roku za prijavu.

 

Koordinator podnosi prijavu mreže, a sve institucije koje učestvuju u mreži (i u svojstvu koordinatora i kao partneri) u elektronsku prijavu za određenu mrežu treba da prilože odgovarajuću dokumentaciju:

 

Letter of Endorsement – pismo podrške prijavi mreže kojim se potvrđuje da će studenti sa drugih partnerskih institucija unutar mreže biti izuzeti troškova plaćanja školarine; – potpisuje Rektorica

 

Letter of Intent – pismo o namerama kojim se garantuje da će odlaznim studentima unutar mreže u potpunosti biti priznat period studiranja na partnerskoj instituciji (ovaj dokument potpisuje Dekan)

 

Detaljnije informacije o konkursnom roku za prijavu mreža za 2022/23. Godinu dostupne su na ovom linku www.ceepus.info.

 

ROK ZA PODNOŠENJE APLIKACIJA JE 15.01.2022.GODINE

 

Dokumentaciju i dodatne informacije možete pronaći da www.ceepus.info, nakon registracije.

Za dodatne informacije dostupne su i putem kontakt osobe CEEPUS programa:

NCO BiH, Branka Avdibegović,

e-mail: branka.avdibegovic@mcp.gov.ba 

Tel: 00 387 33 492 697

.