Poziv za prijave pojedinaca za akademsku 2022/2023.godinu – CEEPUS III

CEEPUS

Ured za međuuniverzitetsku
saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 02.06.2022. godine

 

Otvoren je novi krug za podnošenje aplikacija pojedinaca (studenti i predavači) unutar CEEPUS III mreže za akademsku 2022/2023.godinu.

 

Srednjeevropski program univerzitetske razmene (CEEPUS III) omogućava razmenu studenata i akademskog osoblja sa visokoškolskih ustanova iz zemalja srednje i jugoistočne Evrope koje su učesnice ovog programa. Mreže u okviru kojih se prvenstveno realizuje akademska razmena predstavljaju partnerstva koje formiraju visokoškolske institucije iz zemalja učesnica CEEPUS programa i grupisane su prema širim tematskim oblastima i usmjerene ka istraživanju određenog područja značajnog za sve njene učesnice. Mreže se odobravaju na period od jedne akademske godine.

 

Studenti se mogu prijaviti unutar aktivnih mreža (Ready for Mobility i Umbrella) za kratkoročne (Short Term Student i Short Term Excursion) u trajanju od 3 mjeseca ili semestralne (Student) mobilnosti u trajanju do 5 mjeseci, a predavači se prijavljuju u okviru kategorije Teacher. Kompletan proces prijave, evaluacije i dodjele stipendije se vrši isključivo putem on-line sistema www.ceepus.info

 

Nakon registracije Mobility profila, potrebno je popuniti on-line aplikaciju, te dobiti saglasnost lokalnog koordintora na matičnoj instituciji, koji aplikaciju šalje državnom CEEPUS koordinatoru – NCO BiH.

 

Stipendije u konačnici odobrava NCO zemlje domaćina, nakon date saglasnosti lokalnog koordinatora na instituciji domaćinu.

 

Informacije o 85 mrežama koje imaju status Ready for Mobility, tj. mrežama koje će biti aktivne u 2022/2023. godini i kojima je dodijeljen određeni broj mjesečnih stipendija za razmjenu, kao i o Umbrella mrežama (koje formalno imaju pravo učešća, ali im još uvijek nisu dodijeljeni stipendijski mjeseci) dostupne su putem linkova:

 

https://www.ceepus.info/public/network/network.aspxhttps://www.ceepus.info
/public/network/network_info.aspx
 

https://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx 

 

Neke partnerske zemlje nude opciju prijave i određenog broja aplikanata unutar Freemover kategorije za zimski semestar, a podnošenje Freemover aplikacija za ljetni semestar biće moguće od 01. jula do 30. novembra 2022.godine. Freemover kategorija je kreirana za pojedince čiji fakultet/odsjek nije partner u nekoj od aktivnih CEEPUS mreža, ali je članica odgovarajućeg univerziteta (u BiH to su svi javni univerziteti). Uslov za apliciranje za Freemover stipendiju je posjedovanje dva dokumenta, koje je potrebno priložiti u on-line aplikaciju (kod prijava za Austriju dokumentacija se prilaže nakon što NCO Austrije to zatraži):

 

  • Dva pisma preporuke (Letter of Recommendation) koje popunjava i ovjerava matična visokoškolska ustanova, a u njemu su ukratko objašnjeni razlozi preporuke za studiranje u inostranstvu kako bi se obezbijedilo priznavanje;

 

  • Pismo o prihvatanju (Letter of Acceptance ili Letter of Acceptance Teacher) koje izdaje i ovjerava visokoškolska ustanova domaćin. Prvi dio dokumenta potpisuje odgovorana osoba institucije koja odobrava izuzeće od plaćanja školarine, a drugi dio potpisuje osoba koja će imati ulogu supervizora u toku perioda mobilnosti/studiranja.

 

Urneci potrebnih dokumenata se mogu preuzeti i na www.ceepus.info, nakon registracije Mobility profila.

 

Dodatne informacije dostupne su putem kontakta: NCO BiH, Branka Avdibegović, e-mail: branka.avdibegovic@mcp.gov.ba, br. tel: +387 33 492 607, te na internet stranici www.ceepus.info.

 

ROK ZA PODNOŠENJE APLIKACIJA ZA ZIMSKI SEMESTAR JE 15.06.2022.GODINE, A ZA LJETNI SEMESTAR JE 30.10.2022.GODINE!