Poziv za prijave za stipendije Vlade Francuske za akademsku 2022/2023. godinu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 25.10.2021. god.

 

Ovim putem želimo da Vas obavijestimo da je Ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini raspisala novi konkurs za stipendije Vlade Francuske za akademsku 2022./2023. godinu.

 

Kao i prethodnih godina, dodjeljujemo

 

Konkurs je otvoren do 23. decembra 2021. godine i mogu se prijaviti svi bosanskoheregovački studenti.