Poziv za prijavu na match-making događaj ‘Green Technologies, Energy, and Digitalization for a Sustainable Future /Zelene tehnologije, energija i digitalizacija za održivu budućnost’

 

Univerzitet u Ljubljani organizuje match-making događaju u okviru projekta KRPAN NOO koji je zakazan za 15. februar 2024.godine. Događaj na temu  ‘Green Technologies, Energy, and Digitalization for a Sustainable Future/Zelene tehnologije, energija i digitalizacija za održivu budućnost’ namijenjen je istraživačima koji su aktivno uključeni u prijave istraživačkih projekata na programe Europske unije. Pruža jedinstvenu priliku za umrežavanje sa slovenskim i međunarodnim istraživačkim organizacijama i firmama.

Više informacija o događaju i rokovima za prijavu možete preuzeti sa web stranice:

https://krpan-projekt.si/en/2024-february/