Poziv za prijavu radova na 8. Međunarodnoj studentskoj konferenciji tehničkih nauka – ISC 2023

Ured za NIR
Tel/fax: 035 300 528
e-mail: nir@untz.ba
Tuzla, 31.03.2023.god.

 

POZIV ZA PRIJAVU RADOVA NA 8. MEĐUNARODNOJ STUDENTSKOJ KONFERENCIJI TEHNIČKIH NAUKA – ISC 2023

20.-21. oktobar 2023. ,

Borsko jezero, Bor, Srbija

 

Osma međunarodna studentska konferencija tehničkih nauka održaće se u okviru Međunarodne oktobarske konferencije (IOC) u periodu od 20. do 21.10.2023. godine na Borskom jezeru, Bor, Srbija.

Studenti mogu prijaviti radove iz polja tehničkih nauka kako slijedi: geologija, rudarstvo, obrada minerala, metalurgija, obrada materijala, nauka o materijalima, neorganska hemija, okolišno inžinjerstvo, upravljanje inžinjerskim procesima, tehnologija recikliranja, industrijski inžinjering, softverski inžinjering, energetika, proizvodne tehnolgije, mehatronika, mašinstvo, dizajn, građevina i druga srodna polja.

Studenti se mogu prijaviti sa  svojim apstraktima preko linka: https://ioc.tfbor.bg.ac.rs/isc2023/

Svi apstrakti će nakon prijavljivanja proći provjeru Naučnog odbora konferencije, nakon čega će biti kategorisani uvršteni u budući zbornik apstrakata.

Više infromacija o Konferenciji i načinima prijave možete preuzeti ovdje.