Poziv za prijavu radova za konferenciju Recent Trends And Applications Of Soft Computing In Engineering (RTASCE'24)

RTASCE'24

 

Organizacioni odbor konferencije Recent Trends and Applications of Soft Computing in Engineering (RTASCE'24) objavio je poziv za prijavu  radova o najnovijim dostignućima, trendovima i primjenama iz oblasti soft computing u inženjerstvu. Odabrani radovi biće objavljeni se u Zborniku radova izdavača Springer.

 

Važni datumi:

Rok za predaju sažetaka: 30. 09. 2023.

Rok za predaju radova: 30. 10. 2023.

Obavijest o prihvatanju rada: 15. 12. 2023.

Rok za prijavu na konferenciju: 05. 01. 2024.

Datum održavanja konferencije: 16.-18. 02. 2024.

 

Za više informacija o posjetite web stranicu konferencije: www.rtasce.org

 

Ured za NIR